BIỂN BẠC: 5 NĂM LIÊN TỤC LÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN CỦA PANASONIC

Không chỉ là nhà phân phối chính thức và tin cậy của Panasonic nhiều năm qua, Công ty CP Biển Bạc còn được biết đến như là Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Panasonic từ năm 2016 đến nay. Theo đó, Trung tâm dịch vụ khách hàng Biển Bạc đại diện cho Panasonic thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa toàn bộ sản phẩm an ninh, giám sát của Panasonic tại Việt Nam. Ngày 01/10/2020, Công ty CP Biển Bạc tiếp tục nhận chứng nhận Trung tâm dịch vụ ủy quyền cho Panasonic năm 2020-2021.