Biển Bạc đánh giá năng lực cán bộ mới

Sáng ngày 21/9/2019, Ban Lãnh đạo Công ty CP Biển Bạc đã tổ chức buổi đánh giá năng lực của các cán bộ mới trong thời gian thử việc từ tháng 7 – 9/2019 nhằm tuyển chọn nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Công ty. Chúng tôi luôn chú trọng vào đội ngũ nhân sự chất lượng để có thể đem đến dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, buổi đánh giá cũng là cơ hội tương tác hai chiều giữa nhân viên mới và BLĐ để các thành viên mới có thể hiểu được định hướng phát triển của Công ty cũng như sớm hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp tại Biển Bạc.

Một số hình ảnh báo cáo kết quả thử viêc của cán bộ mới:

Cán bộ Phạm Ngọc Diệu – Trung tâm dịch vụ khách hàng Báo cáo chủ đề “Hệ thống camera Dmax”

Cán bộ Ngô Ích Dũng – Trung tâm dịch vụ Khách hàng báo cáo chủ đề “Hệ thống bãi xe và kiểm soát vào ra”

Cán bộ Hà Trọng Đức – Phòng Kinh doanh báo cáo chủ đề “Hệ thống hướng dẫn đỗ xe thông minh”

Cán bộ Nguyễn Ngọc Trang – Phòng Marketing báo cáo chủ đề “Phụ trách nội dung và truyền thông”