BIỂN BẠC: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ THỬ VIỆC

 

Trong tiến trình phát triển DỊCH VỤ AN NINH BIỂN BẠC và đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Bên cạnh việc nâng cấp cơ sở vật chất, Biển Bạc tiếp tục phát triển mở rộng qui mô cán bộ tại Trung tâm dịch vụ khách hàng. Sau thời gian thử việc, tìm hiểu công ty và hòa nhập với văn hóa Biển Bạc, sáng ngày 14/12/2019 – Ban Lãnh đạo Công ty CP Biển Bạc đã tổ chức buổi đánh giá năng lực các cán bộ mới của Trung tâm dịch vụ khách hàng trước khi có quyết định tuyển dụng chính thức. Đây là một phần quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân sự của Biển Bạc để thấy rằng chúng tôi luôn chú trọng vào đội ngũ nhân sự chất lượng để mang đến dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Một số hình ảnh báo cáo kết quả thử viêc của cán bộ mới:

Cán bộ Đoàn Văn Đức – Trung tâm Dịch vụ khách hàng.

Báo cáo chủ đề: “Camera và tủ báo động trung tâm”

 

Cán bộ Nguyễn Tiến Quyền – Trung tâm Dịch vụ khách hàng.

Báo cáo chủ đề: “Hệ thống bảng thông báo điện tử của AEON MALL Hà Đông”.

 

Cán bộ Nguyễn Đức Thuận – Trung tâm Dịch vụ khách hàng.

Báo cáo chủ đề: “Quản lý dự án – Lắp đặt cổng an ninh siêu thị NEDAP”