BIỂN BẠC HOÀN THÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT TẬP TRUNG CHO TOYOTA VIỆT NAM

 

Với nhiều chi nhánh, văn phòng, nhà máy tại Việt Nam, Toyota cần xây dựng hệ thống camera giám sát tập trung nhằm đảm bảo an ninh cho toàn hệ thống. Giải pháp giám sát với core value là phần mềm quản lý tập trung CMS-BBS của Công ty CP Biển Bạc đã được Toyota tin tưởng lựa chọn. Trung tâm giám sát được đặt tại Trụ sở chính theo dõi và giám sát hình ảnh của nhà máy sản xuất tại Vĩnh Phúc và các chi nhánh của Toyota trên toàn quốc như tại Hà Nội, Hoài Đức, Bình Dương,…. Hệ thống đã hoàn thành, bàn giao sau 03 tháng triển khai theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật mà Toyota Việt Nam yêu cầu. Chúng tôi luôn nỗ lực cùng khách hàng xây dựng các giải pháp an ninh tối ưu, tận dụng hạ tầng sẵn có đồng thời nâng cấp trở thành một trung tâm giám sát an ninh hiện đại.

THAM KHẢO

Giải pháp giám sát từ xa: https://silversea.vn/giai-phap/giai-phap-giam-sat-tu-xa