BIỂN BẠC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE THÔNG MINH CHO 6 BÃI XE TẠI KĐT CIPUTRA – HÀ NỘI

Trong tháng 7 và tháng 8, hệ thống bãi xe thông minh – SPM tiếp tục được thi công đồng thời tại tòa P1-P2 và khu E1 trong khu đô thị Ciputra – Hà Nội. Ở cả 2 bãi xe đều có 1 làn vào, 1 làn ra cho cả ô tô và xe máy. SPM sử dụng hệ thống quản lý bằng thẻ từ kết hợp công nghệ camera quang học mang đến hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí giám sát và tiện lợi hơn. Ngoài việc quản lý tại chỗ, Ciputra sử dụng SPM kết nối quản lý thẻ ra vào bãi xe đến bộ phận lễ tân của từng tòa nhà để tổng hợp tính phí quản lý theo tháng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Biển Bạc đã lắp đặt hệ thống SPM cho tổng số 06 bãi xe tại KĐT Ciputra. Đây chỉ là một hạng mục trong Giải pháp giám sát an ninh tổng thể mà Biển Bạc đang triển khai tại Khu đô thị ngàn vàng Ciputra.

THAM KHẢO:

Giải pháp Bãi xe thông minh:

https://silversea.vn/giai-phap-quan-ly-bai-xe/

https://www.youtube.com/watch?v=gBU-pJ8Hk_g

Giải pháp giám sát khu đô thị:

https://silversea.vn/giai-phap-giam-sat-khu-do-thi/

Các dự án đã triển khai:

https://silversea.vn/mot-so-cong-trinh-su-dung-phan-mem-quan-ly-bai-xe-spm/