BIỂN BẠC MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI CÁC TẬP ĐOÀN, DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM.

Năm 2022 là dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác giữa Công ty CP Biển Bạc với các tập đoàn, công ty lớn trong nước, kiến tạo nên những giá trị bền vững để đi xa và cùng nhau phát triển. Tiêu biểu phải kể đến sự hợp tác với Công ty Thiên Việt, Thanh Bình, KTC Việt Nam, SPS, duy trì hợp tác với các tập đoàn Viettel, BKAV, Mobifone…  mở ra những cơ hội phát triển kinh doanh trong tương lai.

Việc hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn được thiết lập dựa trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng hiện có, phát huy lợi thế của các bên trong lĩnh vực an ninh giám sát, giúp Biển Bạc đẩy mạnh phát triển công nghệ an ninh vì mục tiêu chung “Sản phẩm Việt dành cho người Việt”.