Biển Bạc phối hợp Divio – Taiwan, Zkteco – China mở đầu chương trình đào tạo năm 2019

Để thực hiện vai trò chuyển giao công nghệ an ninh, giới thiệu sản phẩm mới, giải pháp mới về lĩnh vực an ninh, camera giám sát trong thời đại phát triển công nghệ 4.0, Công ty CP Biển Bạc phối hợp với Hiệp hội an ninh chuyên nghiệp châu Á – APSA và các hãng công nghệ lớn thành lập trung tâm đào tạo, giới thiệu và chuyển giao công nghệ vào năm 2016.
Với hàng chục khóa đào tạo được tổ chức từ 2016, 2017, 2018, hôm nay ngày 22/2/2019, Công ty đã phối hợp với 2 hàng Diviotec – Taiwan chuyên về camera và giải pháp giám sát và hãng Zkteco – China chuyên về công nghệ sinh trắc học trong kiểm soát vào ra tổ chức 2 buổi đào tạo mở đầu chương trình đào tạo năm 2019.
Một số hình ảnh trong khóa đào tạo: