Biển Bạc tiếp đoàn PDN – Prime Digital Networks Vietnam tại Trung tâm đào tạo

Sáng ngày 18/3/2019, tại Trung tâm đào tạo Biển Bạc, Công ty CP Biển Bạc phối hợp với Hiệp hội an ninh chuyên nghiệp châu Á – APSA đã có các buổi gặp mặt chia sẻ công nghệ để hợp tác sâu rộng hơn với PDN Vietnam trong các dự án tương lai cho đối tượng khách hàng Hàn Quốc.

Chi tiết về PDN tham khảo tại: http://www.pdnvietnam.com

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

 

Đại diện 2 bên gặp gỡ giới thiệu công nghệ tại Văn phòng Công ty Biển Bạc