Biển Bạc tổ chức đào tạo hệ thống bãi đỗ xe của Dahua

Sáng ngày 22/9/2018 tại Trung tâm Đào tạo Biển Bạc – Tầng 2, Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội đã diễn ra buổi đào tạo về chủ đề Giải pháp bãi đỗ xe của Dahua dành cho các cán bộ kinh doanh, kỹ thuật, trung tâm dịch vụ khách hàng của Biển Bạc.
Một số hình ảnh trong chương trình:

Ông Công Tiến Lâm – Phụ trách sản phẩm Dahua giới thiệu về giải pháp

Tài liệu đào tạo: https://drive.google.com/open?id=1tmPvQgpZwJ_oq9vtbloysvHH77n92tvU