BIỂN BẠC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AN NINH VÀ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CHO EVN NINH BÌNH.

 

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (EVN Ninh Bình) với trên 800 cán bộ công nhân viên, hoạt động trên địa bàn 8 huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình với 47.887 phụ tải là một trong những đơn vị điện lực đầu tàu của miền Bắc.

Với số lượng khách hàng, các phụ tải tăng nhanh theo sự phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đời sống xã hội, Điện lực thành phố Ninh Bình không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu, an toàn trong vận hành và sử dụng điện. Để đảm bảo an ninh chặt chẽ, EVN Ninh Bình đã tin tưởng hợp tác với Biển Bạc nâng cấp hệ thống an ninh giám sát, thiết bị ghi hình tại các trạm 100kV trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, Biển Bạc triển khai xây dựng Trung tâm Điều khiển từ xa với mục đích kết nối hình ảnh, điều khiển và ghi hình camera nhằm chuẩn hóa qui mô giám sát cho EVN Ninh Bình. Với sự hợp tác này, hạ tầng an ninh của EVN Ninh Bình sẽ đạt hiệu quả cao nhất trong công tác giám sát với hệ thống an ninh của Biển Bạc, đảm bảo an toàn, góp phần phát triển sự chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa cho ngành điện lực.

Một số hình ảnh nghiệm thu dự án: