CÀ MAU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GIÁM SÁT VI PHẠM GIAO THÔNG STM01 CỦA BIỂN BẠC

Từ đầu tháng 2, đội ngũ công nhân của Biển Bạc đã có mặt trên các trục đường chính tại Cà Mau để triển khai hạ tầng chuẩn bị cho việc lắp đặt 35 điểm camera giám sát giao thông và ANTT. Hiện tại, những công đoạn cuối cùng trong hệ thống phát hiện và xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh – STM01 của Biển Bạc đã gần hoàn tất để những “mắt thần” của chúng tôi trên các trục đường chính sẵn sàng làm nhiệm vụ của mình góp phần giảm thiểu vi phạm, mang lại nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông.

Cà Mau trong một ngày trời xanh – mây trắng – nắng vàng, STM01 đã sẵn sàng đồng hành cùng những chiến sĩ cảnh sát giao thông đảm bảo an ninh trật tự tại vùng đất mũi của Tổ quốc.

THAM KHẢO:

  1. Giải pháp giao thông thông minh – STM01: https://silversea.vn/giai-phap-giam-sat-giao-thong/
  2. Tổng hợp các công trình đã sử dụng STM01: https://silversea.vn/tong-hop-cac-du-an-giao-thong-bien-bac-da-trien-khai/
  3. Phóng sự Hệ thống camera giao thông tỉnh Cà Mau:

Hệ thống camera giám sát giao thông – Đài TH Cà Mau: https://youtu.be/cEQZP88rDTQ

Thời sự Cà Mau – Xử phạt vi phạm qua hệ thống camera: https://youtu.be/8Q6IuJZ02Z0