“SOS”: 20 SUẤT THAM DỰ ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE VÀ TRẠM CÂN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG ENGINE NHẬN DẠNG BIỂN SỐ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỘC QUYỀN BIỂN BẠC!!!

Đầu năm 2022, Biển Bạc đã phát hành phiên bản thương mại của engine nhận dạng biển số xe sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo – SILVER SEA AI ANPR ENGINE cho độ chính xác lên tới 99%, khả năng nhận diện tốt trong điều kiện khắc nghiệt, giúp cho các hệ thống […]