Biển Bạc chúc mừng 25 học viên hoàn thành khóa học online tháng 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CAMERA TẬP TRUNG VỚI PHẦN MỀM VIEW100 V8

Ngày 06/04/2022, Công ty CP Biển Bạc đã tổ chức buổi đào tạo online “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CAMERA TẬP TRUNG VỚI PHẦN MỀM VIEW100 V8“. Tại buổi đào tạo, các học viên được tìm hiểu sâu về phần mềm View100 V8, hướng dẫn khảo sát và xây dựng báo giá theo từng […]