Cán bộ kinh doanh sản phẩm

Chỉ tiêu 03 cán bộ Mô tả – Thiết kế, tư vấn, bán các sản phẩm Công ty Cổ phần Biển Bạc kinh doanh, phân phối. – Phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối. – Gặp gỡ khách hàng giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện […]

Cán bộ Marketing

Chỉ tiêu 01 cán bộ Mô tả –  Phụ trách nội dung website, fanpage, tài liệu marketing, báo chí, email marketing –  Có khả năng triển khai facebook Ads –  Các công việc khác: Theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên. Thời gian làm việc: Sáng từ: 8h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30 Ngày làm[…..]