Kế hoạch đào tạo

Nhằm chuyển giao và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ an ninh giám sát hiện đại của thế giới vào thị trường Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này, tạo cầu nối giao lưu công nghệ với các chuyên gia hàng đầu thế giới, […]

Giới thiệu trung tâm đào tạo

  “Công nghệ” là yếu tố mang đến sự thay đổi có tính quyết định để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong xu thế hội nhập, để tiếp tục giữ vững vai trò chuyển giao công nghệ vào thị trường Việt Nam, Công ty[…..]