Giải pháp quản lý tập trung chuỗi VNPost tại 63 tỉnh thành

Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPost) hiện là một trong những công ty chuyên ngành bưu chính lớn nhất với mạng lưới Trung tâm khai thác rộng khắp 63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Cùng với sự phát triển không ngừng, VN Post yêu cầu một hệ thống giám sát tổng thể cho chuỗi TTKT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như dịch vụ tới khách hàng trên toàn quốc. Công ty Biển bạc vinh dự được lựa chọn là đơn vị cung cấp giải pháp quản lý tập trung cho chuỗi TTKT của VNPost, sử dụng dòng sản phẩm camera E-series của Panasonic và phần mềm quản lý tập trung View 100 của Biển Bạc. Hệ thống đã đáp ứng yêu cầu giám sát và quản lý của nhà đầu tư.