Giải pháp nhận dạng biển số, cảnh báo tốc độ

1. Giới thiệu giải pháp nhận dạng biển số, cảnh báo tốc độ trong khu công nghiệp, khu đô thị. Đảm bảo an toàn giao thông nội khu hiện đang được các nhà quản lý khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy quan tâm ưu tiên đầu tư vì những lợi ích thiết thực […]