Giải pháp đo thân nhiệt bằng camera ảnh nhiệt

GIẢI PHÁP ĐO THÂN NHIỆT BẰNG CAMERA ẢNH NHIỆT 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP. LỢI ÍCH: Giải pháp đo thân nhiệt không tiếp xúc sử dụng camera nhiệt để đo nhiệt độ cơ thể trong phạm vi đo 30℃~45℃ với độ chính xác tới ±0.3℃ để phát hiện các trường hợp có nhiệt độ khác […]