Giải pháp kiểm soát vào ra và chấm công

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA VÀ CHẤM CÔNG 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA VÀ CHẤM CÔNG. Giải pháp kiểm soát vào ra và chấm công là hệ thống kiểm soát vào ra có chức năng chấm công sử dụng các đầu đọc thẻ hoặc các đầu đọc sinh trắc học […]

Giải pháp giám sát quản lý trường học

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC. 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC. Hiện nay, việc áp dụng mô hình quản lý đồng bộ tại trường học vẫn chưa thực sự được xây dựng đúng cách. Công tác quản lý học sinh, sinh viên theo phương pháp thủ công[…..]

Giải pháp đo thân nhiệt bằng camera ảnh nhiệt

GIẢI PHÁP ĐO THÂN NHIỆT BẰNG CAMERA ẢNH NHIỆT 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP. LỢI ÍCH: Giải pháp đo thân nhiệt không tiếp xúc sử dụng camera nhiệt để đo nhiệt độ cơ thể trong phạm vi đo 30℃~45℃ với độ chính xác tới ±0.3℃ để phát hiện các trường hợp có nhiệt độ khác[…..]