Giải pháp báo chỗ trống bãi xe

Hệ thống báo chỗ trống là hệ thống sử dụng công nghệ cảm biến siêu âm được lắp tại các vị trí đỗ xe trong bãi để từ đó phát hiện được tổng số vị trí trống trong khu vực theo từng thời điểm, đồng thời sử dụng tín hiệu bảng LED để thông báo […]

Giải pháp giám sát an ninh biên giới

1. GIỚI THIỆU VỀ GIẢI PHÁP GIÁM SÁT AN NINH BIÊN GIỚI Giải pháp giám sát an ninh biên giới được Công ty CP Biển Bạc xây dựng dựa trên những lợi thế cộng hưởng từ sự kết hợp của Phần mềm quản lý camera tập trung – VIEWPRO tích hợp với các tính năng[…..]

Giải pháp kiểm soát vào ra và chấm công

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA VÀ CHẤM CÔNG 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA VÀ CHẤM CÔNG. Giải pháp kiểm soát vào ra và chấm công là hệ thống kiểm soát vào ra có chức năng chấm công sử dụng các đầu đọc thẻ hoặc các đầu đọc sinh trắc học[…..]

Giải pháp giám sát quản lý trường học

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC. 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC. Hiện nay, việc áp dụng mô hình quản lý đồng bộ tại trường học vẫn chưa thực sự được xây dựng đúng cách. Công tác quản lý học sinh, sinh viên theo phương pháp thủ công[…..]

Giải pháp đo thân nhiệt bằng camera ảnh nhiệt

GIẢI PHÁP ĐO THÂN NHIỆT BẰNG CAMERA ẢNH NHIỆT 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP. LỢI ÍCH: Giải pháp đo thân nhiệt không tiếp xúc sử dụng camera nhiệt để đo nhiệt độ cơ thể trong phạm vi đo 30℃~45℃ với độ chính xác tới ±0.3℃ để phát hiện các trường hợp có nhiệt độ khác[…..]

Giải pháp nhận dạng khuôn mặt

GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT FACE-RS 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP FACE-RS. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt FACE-RS sử dụng để phát hiện, nhận dạng khuôn mặt, đối chiếu so sánh, đưa ra các cảnh báo hoặc thực thi lệnh khi phát hiện sự trùng khớp giữa khuôn mặt phát hiện được với khuôn[…..]

Giải pháp kiểm soát xe ra vào

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT XE RA VÀO. 1. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT XE RA VÀO. Giải pháp kiểm soát xe ra vào tự động – SPM_VT là phần mềm cho phép tự động chụp ảnh, nhận dạng biển số xe mỗi khi có xe ra/vào cổng kết nối thông tin, quản lý bằng[…..]