HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH GIẢI PHÁP AN NINH CHO KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA

Là một trong những “mảnh đất vàng” tại Việt Nam, Ciputra luôn là khu đô thị mẫu điển hình dẫn đầu mọi xu hướng mới trong lĩnh vực bất động sản. Hợp tác cùng Biển Bạc triển khai Hệ thống giám sát an ninh tập trung, phân tích hình ảnh và cảnh báo thông minh. Hệ thống an ninh của Ciputra có thể coi là hiện đại bậc nhất ở thời điểm này. Hãy cùng VTC tìm hiểu và ghi nhận đánh giá từ Ban điều hành KĐT Ciputra về hệ thống an ninh được triển khai bởi Biển Bạc sau hơn 1 năm đi vào vận hành.

THAM KHẢO:

Giải pháp giám sát khu đô thị: https://silversea.vn/giai-phap/giai-phap-giam-sat-khu-do-thi

Dự án Khu đô thị Ciputra: https://silversea.vn/khu-do-thi-ciputra-va-giai-phap-an-ninh-tu-bien-bac

Giải pháp an ninh cho khu đô thị Ciputra: https://youtu.be/fxTPfadPUek