3 sai lầm hàng đầu khi tuyển dụng nhân viên từ xa

3 sai lầm hàng đầu khi tuyển dụng nhân viên từ xa Rất nhiều công ty đang tận dụng môi trường ảo để tuyển dụng nhân viên từ xa vì tính tiện dụng và tiết kiệm chi phí. Một nghiên cứu của Đại học Stanford ước tính rằng các nhà tuyển dụng có thể tiết[…..]

Cán bộ Marketing

– Triển khai các hoạt động marketing bao gồm định hướng nội dung, PR và tổ chức event
– Số lượng: 01 cán bộ