Nhằm chuyển giao và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ an ninh giám sát hiện đại của thế giới vào thị trường Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này, tạo cầu nối giao lưu công nghệ với các chuyên gia hàng đầu thế giới, ngày 11/12/2015 Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp Châu Á, các hãng cung cấp thiết bị an ninh hàng đầu thế giới và Công ty CP Biển Bạc đã phối hợp thành lập Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thiết bị bảo vệ, camera giám sát Biển Bạc.


Hình ảnh các khóa đào tạo năm 2016

LỊCH ĐÀO TẠO 2017