BIỂN BẠC: RA MẮT PHIÊN BẢN THƯƠNG MẠI ENGINE NHẬN DẠNG SỐ CONTAINER SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AI – SILVER SEA AI CONTAINER ENGINE

Hiện nay trên thế giới không có nhiều đơn vị cung cấp engine nhận dạng số container, nếu có thì đa phần sử dụng công nghệ xử lý ảnh truyền thống nên đối với các ảnh chụp có góc nghiêng lớn, lóa sáng, container bị xây xước ở phần mã số trong quá trình vận […]