KHÁM PHÁ HỘI THẢO “GIẢI PHÁP CẢNH BÁO TẬP TRUNG”

Làm thế nào để vấn đề an ninh an toàn trong xu thế cuôc cách mạng công nghệ 4.0 trở nên hiện đại, tối ưu và hiệu quả? Phần lớn các cơ sở kinh doanh hiện nay vẫn chưa được “trang bị” những giải pháp, hệ sinh thái về an ninh tổng thể để thực[…..]