BIỂN BẠC: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ THỬ VIỆC

  Trong tiến trình phát triển DỊCH VỤ AN NINH BIỂN BẠC và đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Bên cạnh việc nâng cấp cơ sở vật chất, Biển Bạc tiếp tục phát triển mở rộng qui mô […]