NHỮNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT FACE-RS PHÁT HIỆN THÂN NHIỆT TỪ XA CỦA BIỂN BẠC.

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong mùa dịch, Biển Bạc triển khai Giải pháp nhận dạng khuôn mặt FACE-RS phát hiện thân nhiệt từ xa với mong muốn hệ thống như một “lá chắn an toàn” bảo vệ mọi người khỏi những mối nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Biển Bạc luôn sẵn[…..]