GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO AN NINH TRẠM QUAN TRẮC

Nhằm nâng cao năng lực, chủ động giám sát môi trường của các cơ sở có nguồn xả thải lớn, cũng như giám sát chất lượng môi trường xung quanh, đặc biệt đối với tình trạng ô nhiễm môi trường liên tỉnh theo các con sông lớn, UBND tỉnh Hải Dương đã lắp đặt 10 […]