TỈNH BẮC GIANG PHỐI HỢP VỚI BIỂN BẠC TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VIEWPRO VÀ GIẢI PHÁP GIÁM SÁT TẬP TRUNG TÍCH HỢP CẢNH BÁO THÔNG MINH.

  Sáng nay (15/3/2021), Công ty CP Biển Bạc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức hội thảo giới thiệu Phần mềm  ViewPro và giải pháp giám sát tập trung tích hợp cảnh báo thông minh. Tại Hội thảo, Biển Bạc đã đề xuất phương án xây dựng hệ […]