BIỂN BẠC TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỚI TẠI INNOVATION DAY 2019

Ngày hội INNOVATION DAY được tổ chức với mong muốn tạo ra sự kết nối về mặt công nghệ cao giữa sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường, sự kiện mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm công nghệ, đồng thời giúp các bạn sinh viên có thêm cái nhìn và định hướng học […]