VIEWPRO VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG MAKE IN VIET NAM 2022

Sáng ngày 08/12/2022, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV đã diễn ra lễ trao giải thưởng MAKE IN VIET NAM 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại lễ trao […]

BIỂN BẠC GIỚI THIỆU VIEWPRO TẠI TRIỂN LÃM QUỐC GIA “NỀN TẢNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ TIÊU BIỂU”.

Với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.[…..]