FACE-RS NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT XUYÊN LỚP NGỤY TRANG

Bên cạnh khả năng nhân diện toàn bộ khuôn mặt với độ chính xác cao, Biển Bạc đã cải tiến thuật toán để nhận diện người chỉ qua một phần khuôn mặt. Hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể làm tăng độ an toàn, nhưng nhiều thuật toán trong số đó vẫn dễ bị […]