NGÂN HÀNG TP BANK SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA TẬP TRUNG CỦA BIỂN BẠC KẾT NỐI HƠN 2000 CAMERA TRÊN TOÀN QUỐC

Khả năng kết nối không giới hạn số lượng camera với nhiều chủng loại của nhiều hãng sản xuất khác nhau, tích hợp nhiều tính năng phân tích hình ảnh thông minh, phần mềm quản lý camera tập trung đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặc thù bảo mật của ngân hàng. Đó cũng chính […]