BIỂN BẠC TRÌNH DIỄN NHIỀU TÍNH NĂNG THÔNG MINH CỦA VIEWPRO TẠI TRIỂN LÃM QUỐC GIA “NỀN TẢNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ TIÊU BIỂU”.

Sáng ngày 08/12/2022, TRIỂN LÃM QUỐC GIA “NỀN TẢNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ TIÊU BIỂU” đã được khai mạc tại Trung tâm hội nghị Quốc gia với sự có mặt của hơn 1000 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành, chuyên gia, công ty công nghệ cùng thảo luận chiến lược […]