TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG AN NINH SIÊU THỊ – THƯ VIỆN

VinMart

Big C

Metro

Fivi Mart

Lotte Mart

Coop Mart

SapoMart

Vinatex Mart

Rosa Bài Thơ

CTM
Nem Fashion

Ivy Moda

Pico

M10 Mart

Viettel Store

Family Mart

Intimex

Fahasa

LiNing

Sophie Paris

Bibo Mart

Ocean Mart

Canifa

Megg Fashion

Thế giới sách

Nhà Sách Tràng An

Hapro Mart

Uniqlo
H&M

THAM KHẢO: https://www.youtube.com/watch?v=D_xm8vptdwU&list=PLKDmKkF7DJSaSVnY1txCJ7qJ2pqeyaTA_