Biển Bạc tuyển dụng tháng 12/2021

Để đáp ứng định hướng và kế hoạch phát triển lâu dài, Công ty CP Biển Bạc tìm kiếm đồng đội cho phụ trách kỹ thuật và dự án tại khu vực TP. HCM và các tỉnh miền Nam, cụ thể: I. CÁN BỘ KỸ THUẬT DỰ ÁN: 02 cán bộ (Giới tính: Nam) Mô […]