VIEWPRO NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ XUẤT SẮC DÀNH CHO CHÍNH PHỦ SỐ – MAKE IN VIET NAM 2022.

Với nhiều tính năng vượt trội được chứng minh qua những dự án trọng điểm về đảm bảo an ninh trên cả nước, Phần mềm quản lý camera tập trung – ViewPro đã trải qua nhiều vòng xét chọn và chính thức trở thành “TOP 10 SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ XUẤT SẮC DÀNH CHO CHÍNH PHỦ SỐ –  MAKE IN VIET NAM 2022”.

️? Lễ Công bố, trao giải và trưng bày giới thiệu sản phẩm được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV ngày 08/12/2022 tại TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA.

??? Thông tin về ViewPro xem tại: https://silversea.vn/viewpro-nang-cao-hieu-qua-giam-sat-an-ninh-trat-tu-va-an-toan-giao-thong

——————-

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.