VIEWPRO VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG MAKE IN VIET NAM 2022

Sáng ngày 08/12/2022, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV đã diễn ra lễ trao giải thưởng MAKE IN VIET NAM 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại lễ trao giải, phần mềm quản lý camera tập trung – ViewPro của Công ty CP Biển Bạc đã vinh dự nhận giải thưởng TOP 10 SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ MAKE IN VIET NAM – Hạng mục sản phẩm số xuất sắc dành cho chính phủ số.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.

Thông tin về ViewPro xem tại: https://silversea.vn/viewpro-nang-cao-hieu-qua-giam-sat-an-ninh-trat-tu-va-an-toan-giao-thong