Cùng với các engine nhận dạng biển số công nghệ AI, Biển Bạc cũng đã nghiên cứu và tích hợp các hệ thống nhận dạng khuôn mặt vào phần mềm bãi xe SPM, qua đó nâng cao độ chính xác và tăng tính tiện ích cho cả nhà quản lý và người sử dụng. Thay vì phải thêm thao tác lấy thẻ quẹt vào đầu đọc để vào ra, khách hàng có thể thoải mái vào ra do hệ thống đã tự động xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt.

Có 2 phương thức để sử dụng nhận dạng nhận dạng khuôn mặt trong các hệ thống bãi xe:

  1. Sử dụng các thiết bị nhận dạng khuôn mặt chuyên dụng
  2. Sử dụng camera giám sát thông thường tích hợp với engine nhận dạng khuôn mặt công nghệ AI của Biển Bạc

Hình ảnh: sử dụng thiết bị ProfaceX trong hệ thống kiểm soát xe, có thể đăng ký lên đến 30.000 khuôn mặt

Hình ảnh: sử dụng thiết bị DS-K1T673TDWX trong hệ thống kiểm soát xe, có thể đăng ký lên đến 100.000 khuôn mặt

Phần mềm SPM sẽ trực tiếp kết nối với các thiết bị để lấy thông tin xác thực khuôn mặt cũng như quản lý nạp/xóa dữ liệu khuôn mặt vào thiết bị mà không cần phải qua bất kỳ phần mềm trung gian nào khác.

Đối với các hệ thống sẵn có (có camera chụp ảnh khuôn mặt) hoặc không muốn sử dụng các thiết bị nhận dạng khuôn mặt chuyên dụng thì vẫn có thể sử dụng nhận dạng khuôn mặt để vào ra do SPM đã được tích hợp engine nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ AI trong đó.

Hình ảnh: Hệ thống kiểm soát xe sử dụng nhận dạng khuôn mặt tự động

Khi xe vào/ra, hệ thống tự động chụp ảnh xe và ảnh khuôn mặt lái xe. Các engine nhận dạng biển số AI và nhận dạng khuôn mặt AI sẽ tự động so sánh biển số và khuôn mặt nhận dạng được với các dữ liệu biển số và khuôn mặt trong Cơ sở dữ liệu. Nếu đúng sẽ tự động mở barrier cho xe vào ra.

Việc sử dụng camera với engine nhận dạng khuôn mặt AI, phần mềm SPM có thể được thiết lập để có thêm 1 chức năng nữa là giám sát an ninh. Theo đó tất cả các khuôn mặt xuất hiện trong vùng giám sát của camera sẽ được nhận dạng và lưu trữ lại để phục vụ công tác tìm kiếm, tra soát khi cần.

Hình ảnh: Tìm kiếm đối tượng theo ảnh khuôn mặt